Rada Rodziców

Rada Rodziców uchwała nr 4

Uchwała nr 4/2015
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu z dnia 05.10.2015r.
w sprawie uchwalenia wysokości składki wnoszonej przez rodziców/prawnych
opiekunów dziecka na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Rodziców postanawia:

&1
Uchwalić wysokość składki dokonywanej przez rodziców/opiekunów dziecka
na rzecz Rady Rodziców w kwocie 20 zł.

&2
Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2015/2016.

&3
Wykonywanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Bałdyga

Kalendarium Szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szkolna Nawigacja

From Address: