Plan Działań Rady Rodziców

Plan działań Rady Rodziców 2015/2016


Plan działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016


1. Bieżąca aktualizacja informacji podanych na tablicy informacyjnej Rady Rodziców
na korytarzu, a także na szkolnej stronie: www.czworkawagrowiec.pl

2. Systematyczna organizacja spotkań Prezydium Rady Rodziców
oraz spotkań z "trójkami klasowymi" - terminy spotkań podane będą
odpowiednio wcześnie i wywieszone na tablicy informacyjnej
Rady Rodziców.

3. Aktywny udział w uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych -
według szkolnego kalendarza roku szkolnego 2015/2016.

4. Przygotowanie słodkości dla uczniów z okazji "Mikołąjek" - 4.12.2015r.

5. Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego połączonego
z świątecznymi występami uczniów.

6. Współorganizowanie dla uczniów klas I-III balu karnawałowego ,
a dla uczniów klas IV - VI dyskoteki karnawałowej.

7. Organizacja Dnia Dziecka - czerwiec 2016r.

8. Inne działania których możliwość realizacji, pojawi się w trakcie

roku szkolnego lub w skutek propozycji rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Bałdyga

 

Rada Rodziców uchwała nr 1

Uchwała nr 1/2015
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
z dnia 05.10. 2015 roku
w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców

na rok szkolny 2015/2016


Przedstawiciele rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu, działając zgodnie
z regulaminem Rady Rodziców, wybrali prezydium Rady Rodziców w następującym składzie:


Przewodniczący – Grzegorz Bałdyga - 3d
Wiceprzewodniczący - Mariusz Różak - 5d
Sekretarz Dorota Knopczyńska - 3c
Skarbnik - Beata Urbańczyk - 4c

Członkowie - Tomasz Bosacki - 6c
Magdalena Szafryna – 2d

Marcin Gajewski - 1a

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Agnieszka Grabowska - 2f
Wiceprzewodniczący - Szymon Przybysz - 2a
Członek – Adam Kiełbasiewicz - 1a


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Przewodniczący Rady Rodziców


Grzegorz Bałdyga

 

Uchwała nr 2
Uchwała nr 2/2015
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
z dnia 05 październik 2015r.
w sprawie uchwalenia programu Wychowawczego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia:

&1
Uchwalić Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu obejmujący treść
i działania wychowawcze skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli.

&2
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

&3
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu podlega opublikowaniu
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu.

&4
Wykonywanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców
Grzegorz Bałdyga

 

Rada Rodziców uchwała nr 3
Uchwała nr 3/2015
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
z dnia 05 październik 2015r.
w sprawie uchwalenia programu Wychowawczego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną postanawia:

&1
Uchwalić Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu obejmujący treść
i działania wychowawcze skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli.

&2
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.

&3
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu podlega opublikowaniu
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu.

&4
Wykonywanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców
Grzegorz Bałdyga

 

Rada Rodziców uchwała nr 4
Uchwała nr 4/2015
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
z dnia 05.10.2015r.
w sprawie uchwalenia wysokości składki wnoszonej przez rodziców/prawnych
opiekunów dziecka na rzecz
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Rodziców postanawia:

&1
Uchwalić wysokość składki dokonywanej przez rodziców/opiekunów dziecka
na rzecz Rady Rodziców w kwocie 20 zł.

&2
Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2015/2016.

&3
Wykonywanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Bałdyga

Kalendarium Szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szkolna Nawigacja

From Address: